Skip to main content
Velkommen til Politiets Idrætsforening, København, Cykelafdelingen.


Aflysning af politimesterskaberne i cykling og DMI Cup

Kære medlemmer

DPIF aflyser alle danske politimesterskaber og alle andre stævner til afvikling i august, september og oktober, hvilket betyder danske politimesterskaber i cykling og resten af DMI-cup aflyses i 2020.Klubmesterskab i cykling 2020

Som tidligere meddelt holder vi klubmesterskab sammen med ABC onsdag den 26. august 2020 kl. 1730 med start og mål på toppen af ADA-bakken, Højvangsvej 9, 2640 Hedehusene.

Vi har tidligere annonceret, at klasserne bliver, under 40 år, 40 – 50 år, 60 – 70 år, over 70 år og motion/nybegyndere.Politimesterskaber 2020

Aflyst: Se picykel.dk/node/965

Nu har ansatte og pensionerede i Politiet mulighed for at deltage i Politimesterskaberne i landevejscykling og i MTB. Til disse mesterskaber er det "Store PI", der betaler tilmeldingsgebyr + nogle af udgifterne hermed. Tilmelding via "Store PI"

Vedrørende DMI Jubilæums Cup betaler klubben tilmeldingsgebyret, hvis du stiller op for klubben.

Støt op om disse tilbud.

Vi ses derude

JohannesKlubnyt 22/7-2020

Kære medlemmer

Der er kommet ændringer, idet vi må flytte vores klubmesterskab på grund af, at der nu er placeret DMI Cup i Jylland den 2. september 2020. Da flere af vores hjælpere er på ferie, har vi spurgt og fået en aftale i stand med ABC, så vi afholder klubmesterskab sammen med ABC på ADA-bakken. Nu ser det således ud:Klubnyt 10/7-2020

Kære medlemmer

Håber alle er raske og nyder sommeren.

Forsamlingsloftet er lige blevet hævet fra 50 til 100, og det betyder, at der nu bliver åbnet op for flere aktiviteter, der giver os mulighed for mulighed for at komme ud at køre cykelløb. Vi har nogle forslag, men hvis I har andre løb, så deltag og få tilmeldingen refunderet af klubben.

Bestyrelsen har flere forslag.

Bemærk ændret program - se nyt program her.Meddelelse fra formanden 20/4-2020

Kære medlem/cykelrytter

Vi håber, at du og din familie er raske.

En opdatering af status på cykelfronten og klubben. Mange af oplysningerne har I nok læst om.Indbydelse til PI`s 100 års jubilæumsfest

Politiets Idrætsforening København fylder 100 år og afholder derfor jubilæumsfest den 20. Maj 2020.

Cykelafdelingen giver kr. 100 i tilskud til medlemmer som vil med til festen.

Tilmelding: Mail til Morten Rust på rust@get2net.dk

Indeholdende: Navn og fødedato på medlem (kr. 300)

Ledsager: kun navn (kr. 600)

Tilmelding inden d. 29. marts 2020 og er kun gældende ved indbetaling på mobilepay 39150 - SKRIV FEST i mobilepay teksfeltet!

Læs mere om arrangementet på www.politiidraet.dkTilmelding til Sommer Cup 2020

Tilmelding til Sommer Cup er nu åben, og det er klubberne, der selv skal håndtere tilmeldingerne og sende en samlet tilmeldingsliste og betaling til Sommer Cup.

Klubbens kontaktperson er Johannes Risbjerg.

Bestyrelsen har igen i år besluttet at give tilskud til Sommer Cup, og den enkelte skal selv betale 300 kr. for de 9 afdelinger og klubben betaler resten. I tilfælde af, at den enkelte rytter ikke deltager i mindst 4 afdelinger, skal rytteren selv betale hele beløbet på kr. 750-.Indkaldelse til medlemsmøde 2020

I henhold til lovene for Politiets Idrætsforening, København § 16, stk. 4 indkaldes til vores årlige medlemsmøde onsdag den 26. februar 2020 kl. 1800 hos boldklubben FREM, Julius Andersens Vej 7, 2450 København SV med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt.

I forbindelse med medlemsmødet vil der blive serveret en anretning. Af hensyn til madbestilling bedes I foretage tilmelding på dette link senest torsdag den 20. februar 2020.

Efter medlemsmødet vil der være mulighed for køb af tøj.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne
Johannes Risbjerg

Valg:

 • Formand Johannes Risbjerg - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Næstformand Morten Rust - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Kasserer Erik Hald - ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem Ken G. Hansen - ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem Jørn Arnth Nielsen - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Bestyrelsesmedlem Torben Nielsen - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Bestyrelsesmedlem Dorte Schultz - ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem Jan Andersen - ikke på valg
 • Rytterrepræsentant Ken G. Hansen - på valg/modtager genvalg (1 år)
 • Regnskabskontrollant Erik Sundal - på valg (1 år)
 • Regnskabskontrollant Gert Lohmann - på valg (1 år) er udmeldt
 • Regnskabskontrollant suppl. Peder Ladefoged - på valg (1 år)


Julehilsen

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, vores samarbejdspartnere og venner + deres familier en glædelig jul og et godt nytår. Vi siger alle tak for samarbejdet og samværet i 2019 og håber, at vi ses i 2020 til nye og gode udfordringer

På bestyrelsens vegne
Johannes Risbjerg
Formand

 

Udgiv indhold